Raport Roczny 2020

02

Rozwój organizacji

Wykres. Liczba pracowników w latach 2010 – 2020

Wykres. Średni wiek pracowników w latach 2010 – 2020

Wykres. Zatrudnienie według wykształcenia na koniec 2020 r.

Wykres. Zatrudnienie według płci na koniec 2020 r.