Raport Roczny 2020

01

Misja i wizja

Misja

Niezawodny dostawca ciepła i energii elektrycznej, spełniający oczekiwania klientów i akcjonariuszy, budujący swoją wartość na:

  • odpowiedniej rentowności,
  • kompetencjach pracowników oraz ich mobilizacji do działań,
  • bezpieczeństwie pracy i poszanowaniu środowiska,
  • nowoczesnej i efektywnej technologii.

Wizja

  • Być nowoczesną i efektywną Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w ramach Grupy, o rentowności spełniającej oczekiwania akcjonariuszy.
  • Być firmą o wysokiej kulturze organizacji, dbającą o rozwój pracowników oraz kierującą się w praktyce wartościami etycznymi i zasadami odpowiedzialności społecznej Grupy.
  • Posiadać niezawodne urządzenia gwarantujące wysoką jakość produkcji.
  • Być zaangażowanym w rozwój dodatkowych źródeł wytwórczych spełniających oczekiwania rynkowe.
  • Być konkurencyjnym wytwórcą i dostawcą energii elektrycznej na rynku krajowym oraz liderem na lokalnym rynku ciepła, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom klientów, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
  • Oferować wspólnie z dystrybutorem konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.