Raport Roczny 2020

Raport roczny

KOGENERACJI S.A. za 2020 rok

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należący do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE, już od ponad 120 lat obecny jest w krajobrazie Wrocławia. Spółka dostarcza mieszkańcom ciepło i energię elektryczną, ale również angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności.

List Prezesa

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne wydarzenia 2020 r.

Miniony rok był dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem ze względu na pandemię, której wpływ zaznaczył się na wielu płaszczyznach naszego życia. Dla KOGENERACJI S.A. w tym wymagającym czasie najważniejsze było utrzymanie nieprzerwanych dostaw ciepła dla klientów oraz produkcji energii elektrycznej, co osiągnęliśmy dzięki przestrzeganiu na terenie Spółki zasad reżimu sanitarnego oraz odpowiedniej organizacji pracy.

Andrzej Jedut

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.

Budowa wartości

 • 319

  mln pln

  EBITDA Grupa Kapitałowa

 • 10 753

  TJ

  Sprzedaż ciepła Grupa Kapitałowa

 • 2 465

  GWh

  Sprzedaż energii elektrycznej Grupa Kapitałowa

 • 163

  mln pln

  Nakłady inwestycyjne

 • 127

  mln PLN

  EBITDA KOGENERACJA S.A.

 • 9,3%

  GWh

  Zwrot z zaangażowanego kapitału KOGENERACJA S.A. (ROCE)

Strategia KOGENERACJI S.A.

W roku 2020 KOGENERACJA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy.

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Zrównoważony Rozwój i odpowiedzialność społeczna

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia

20/03/2020
KOGENERACJA S.A. i Fortum podpisały umowę przyłączeniową dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach
10/08/2020
Zakończenie modernizacji instalacji mokrego odsiarczania spalin we wrocławskiej elektrociepłowni
19/08/2020
Dofinansowanie na rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
31/12/2020
Podpisanie protokołu odbioru i przekazanie do eksploatacji sieci ciepłowniczej wybudowanej przez KOGENERACJĘ S.A. na Zawidawiu
24/09/2020
Warsztaty na temat rewitalizacji siechnickiej elektrociepłowni