Raport Roczny 2020

01

Struktura własnościowa i akcjonariat

Struktura Własnościowa

Wykres. Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2020 r.

Notowania na giełdzie

Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 r.

Cena akcji KOGENERACJI S.A. na zamknięciu w czasie pierwszej sesji w 2020 r.:
35,9 zł za akcję.

Najwyższa cena w analizowanym okresie:
40,5 zł (osiągnięta 23 czerwca 2020 r.)

Najniższa cena w analizowanym okresie:
23 zł (odnotowana 12 marca 2020 r.)

Rok 2020 zakończony ceną 35 zł za akcję.

W 2020 r. średni kurs akcji KOGENERACJI S.A. wynosił 33,61 zł. Spadek kursu akcji pomiędzy notowaniem na pierwszej i ostatniej sesji 2020 r. wyniósł 3%. Notowania sWIG wzrosły o 32% a WIG Energia wzrosły w 2020 r. o ok.1%.

Indeks sWIG80

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu sWIG80

Wykres. Notowania akcji sWIG80 oraz akcji KOGENERACJI S.A.

Indeks WIG – Energia

KOGENERACJA S.A. spółką indeksu WIG – Energia

Wykres. Notowania akcji WIG-Energia oraz akcji KOGENERACJI S.A.