Raport Roczny 2020

01

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.

Wykres. Graficzna struktura Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej w procesie skojarzonym zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, co oznacza najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.

Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność energii pierwotnej zawartej w paliwie. W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych jako szczególnie ekologicznych.

Lokalizacja Spółki:

  • Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24
  • Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia
  • Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole

Łączna moc elektryczna zakładów wynosi 365,7 MW, a łączna moc cieplna to 1 080,4 MWt.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu elektroenergetycznego.

EC Zielona Góra S.A.

Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu elektroenergetycznego.

EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła. Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego (BGP) spółka z przedsiębiorstwa o profilu ciepłowniczym stała się firmą produkującą głównie energię elektryczną w oparciu o krajowy gaz ziemny.

Zainstalowana moc elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo - parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MWt, w tym: 135,00 MWt (blok gazowo - parowy), 167,00 MWt (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MWt (lokalne kotłownie gazowe). Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody użytkowej dla miasta Zielona Góra oraz jest dystrybutorem ciepła.