Raport Roczny 2020

01

Władze spółki

Zarząd

Andrzej JEDUT – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Elektrycznego o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych, a także studia podyplomowe w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Studia Menedżerskie Executive MBA dla sektora energetycznego organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański.

Od 1989 r. zawodowo związany z Elektrociepłownią Lublin Wrotków, gdzie pracował jako Dyżurny Inżynier Ruchu, Kierownik Oddziału Analiz Eksploatacyjnych oraz Kierownik Wydziału Ruchu, a od 2012 r. jako Główny Inżynier ds. Wytwarzania. Od maja 2018 r. Wiceprezes Zarządu w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., pełniący nadzór nad pionami Produkcji oraz Dystrybucji Ciepła. Od stycznia 2020 r. Dyrektor Oddziału Elektrociepłowni Gorzów Wielkopolski w PGE Energia Ciepła S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. pełni od 6 października 2020 r. Nadzoruje następujące obszary: organizacja i sprawy formalne, handel, finanse, zasoby ludzkie, administracja i bezpieczeństwo.Krzysztof KRYG – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył Studia podyplomowe „Systemy Zarządzania i Nowe Technologie w Energetyce i Ciepłownictwie” na Politechnice Wrocławskiej. Od 1988 r. jest związany z KOGENERACJĄ S.A. pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze produkcji, remontów, kontroli wewnętrznej i audytu. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Produkcji w KOGENERACJI S.A., od 2012 r. kieruje służbami remontowymi w Spółce. W latach 2005 – 2007 był członkiem Rady Nadzorczej KOGENERACJA S.A. z wyboru pracowników.

Funkcję Członka Zarządu KOGENERACJI S.A. pełnił od 6 października 2020 r. a od 16 grudnia 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. Nadzoruje następujące obszary: produkcja, utrzymanie majątku i rozwój.Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Paweł Szczeszek Prezes Zarządu W dniu 21 lutego 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Pawła Strączyńskiego w sprawie rezygnacji z dniem 23 lutego 2020 r. z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu (Raport bieżący 5/2020).
Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu W dniu 21 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki (Raport bieżący 4/2020).
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Paweł Szczeszek Prezes Zarządu W dniu 25 maja 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Pawła Szczeszka w sprawie rezygnacji z upływem dnia 26 maja 2020 r. z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu (Raport bieżący 11/2020).
Radosław Woszczyk p.o. Członek Zarządu
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Roman Nowak p.o. Członek Zarządu W dniu 25 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na podstawie której oddelegowała członka Rady Nadzorczej Pana Romana Nowaka do tymczasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki od dnia 27 maja 2020 r., na okres do 3 miesięcy (Raport bieżący 12/2020).
Radosław Woszczyk p.o. Członek Zarządu
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Mariusz Michałek Prezes Zarządu W dniu 2 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Mariusza Michałka w skład Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kwietnia w skład Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Krzysztof Kwiecień Wiceprezes Zarządu W dniu 2 czerwca 2020 r. wpłynęły rezygnacje z pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Radosława Woszczyka oraz Pana Romana Nowaka i tym samym zakończyło się oddelegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu Spółki (Raport bieżący 13/2020).
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Krzysztof Kwiecień Wiceprezes Zarządu W dniu 15 września 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Mariusza Michałka w sprawie rezygnacji z dniem 15 września 2020 r. z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu (Raport bieżący 20/2020).
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Jedut Prezes Zarządu W dniu 6 października 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Jeduta w skład Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Kryga do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia (Raport bieżący 22/2020).
Krzysztof Kwiecień Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kryg Członek Zarządu
Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Jedut Prezes Zarządu W dniu 29 października 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Krzysztofa Kwietnia w sprawie rezygnacji z dniem 1 listopada 2020 r. z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu (Raport bieżący 27/2020).
Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu W dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza powierzyła Krzysztofowi Krygowi, z dniem 16 grudnia 2020 r., funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki KOGENERACJA S.A. (Raport bieżący 32/2020).

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Jakub Frejlich Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Jankiewicz Członek Rady Nadzorczej
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W okresie od 21 lutego do 2 czerwca 2020 r. Pan Radosław Woszczyk uchwałą Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki (Raport bieżący 4 i 10/2020).

W okresie od 27 maja do 2 czerwca 2020 r. Pan Roman Nowak uchwałą Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki (Raport bieżący 12/2020).

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Jakub Frejlich Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 8 czerwca 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Macieja Jankiewicza w sprawie rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 17/2020).

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 31 sierpnia 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Jakuba Frejlicha w sprawie rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej przez niego funkcji Członka a tym samym Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Raport bieżący 19/2020).

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Adam Lewandowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Grzywacz Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej
Piotr Szczepiórkowski Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 22 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pana Jacka Grzywacza i Adama Lewandowskiego (Raport bieżący 25/2020).

W dniu 3 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza powołała Adama Lewandowskiego na Przewodniczącego Rady (Raport bieżący 28/2020).


Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Życiorysy aktualnych członków Rady Nadzorczej zamieszczono na stronie internetowej Spółki: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.