Raport Roczny 2020

02

Kalendarium wydarzeń

2020

04/02/2020

KOGENERACJA S.A. partnerem konferencji „Kogeneracja – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

10/02/2020

KOGENERACJA S.A. podpisała z Politechniką Wrocławską umowę na realizację studium obiektów Elektrociepłowni Czechnica

05/03/2020

KOGENERACJA S.A. i GAZ-SYSTEM podpisały umowę przyłączeniową do sieci gazowej dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

10/03/2020

KOGENERACJA S.A. wraz z Gazetą Wrocławską zorganizowały debatę dotyczącą zagospodarowania obiektów po obecnej Elektrociepłowni Czechnica

20/03/2020

KOGENERACJA S.A. i Fortum podpisały umowę przyłączeniową dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach

18/05/2020

KOGENERACJA S.A. wraz z Narodowym Forum Muzyki zaprasza najmłodszych do udziału w muzycznych zajęciach edukacyjnych

09/06/2020

KOGENERACJA S.A. wyróżniona Białym Listkiem CSR

19/06/2020

KOGENERACJA S.A. zachęca młodzież do pracy w elektrociepłowni w ramach konkursu "GPS po zawodach"

10/08/2020

Zakończenie modernizacji instalacji mokrego odsiarczania spalin we wrocławskiej elektrociepłowni

19/08/2020

Dofinansowanie na rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

15/09/2020

Wsparcie w zakupie stacji monitoringu powietrza dla Gminy Siechnice

20/09/2020

KOGENERACJA S.A. wspiera organizację Pikniku Sąsiedzkiego na Kępie Mieszczańskiej

24/09/2020

Warsztaty na temat rewitalizacji siechnickiej elektrociepłowni

29/09/2020

KOGENERACJA S.A. sponsorem kolejnej statuetki krasnala w mieście

02/12/2020

Początek kampanii medialnej "Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ"

12/10/2020

KOGENERACJA S.A. Honorowym Gospodarzem XIV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej

19/11/2020

Rozpoczęcie kampanii spółek grupy PGE Energia Ciepła „Oszczędzaj ciepło i dbaj o środowisko”

08/12/2020

KOGENERACJA S.A. wspiera wrocławską EKOSTRAŻ w licytacji niezwykłych maskotek, na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt

09/12/2020

KOGENERACJA podzieliła się ciepłem z potrzebującymi

31/12/2020

Podpisanie protokołu odbioru i przekazanie do eksploatacji sieci ciepłowniczej wybudowanej przez KOGENERACJĘ S.A. na Zawidawiu

Opublikowane raporty okresowe i szacunkowe dane okresowe na GPW w 2020 r.

DataPublikacja raportuDataPublikacja szacunków
10.03.2020Publikacja Raportu Rocznego za 2019 r.18.02.2020Publikacja szacunków za 2019 r.
12.05.2020Publikacja Raportu za I kwartał 202028.04.2020Publikacja szacunków za I kwartał 2020
29.07.2020Raport Roczny on-line
11.08.2020Publikacja Raportu za I półrocze 202028.07.2020Publikacja szacunków za I półrocze 2020
09.11.2020Publikacja Raportu za III kwartał 202027.10.2020Publikacja szacunków za III kwartał 2020


Zdarzenia związane z inwestycją Nowa EC Czechnica

DataZdarzenia
10.02.2020Umowa z Politechniką Wrocławską na realizację studium obiektów Elektrociepłowni Czechnica
05.03.2020Umowa przyłączeniowa do sieci gazowej dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach
10.03.2020KOGENERACJA S.A. wraz z Gazetą Wrocławską organizatorem debaty dotyczącej zagospodarowania obiektów po obecnej Elektrociepłowni Czechnica
20.03.2020Umowa przyłączeniowa z Fortum dla planowanej nowej elektrociepłowni w Siechnicach
15.09.2020Wsparcie w zakupie stacji monitoringu stanu powietrza dla Gminy Siechnice
22.09.2020Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych warunkach realizacji przedsięwzięcia
24.09.2020Warsztaty na temat rewitalizacji siechnickiej elektrociepłowni z udziałem lokalnych władz oraz przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej
13.10.2020Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w nowym bloku Bloku Gazowo-Parowym
10.12.2020Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na Budowę dla Bloku Gazowo-Parowego
11.12.2020Uzyskanie decyzji URE o dopuszczeniu do naboru dotyczącego indywidualnego wsparcia dla produkcji w kogeneracji
17.12.2020Ocena uzyskanych ofert w ramach postępowania dotyczącego wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji
01.03.2021Decyzja o warunkowej akceptacji wyboru oferty konsorcjum Polimex Mostostal S.A.
15.03.2021Oferta KOGENERACJI S.A. wygrywa nabór na premię kogeneracyjną indywidualną
01.04.2021Uzyskanie zgody NWZ na realizację inwestycji na podstawie umów z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal - Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka - Partner Konsorcjum