Raport Roczny 2020

02

Podstawowe produkty

Podstawowymi produktami Spółki są ciepło i energia elektryczna oraz świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty: zielone i białe.

Tabela. Wolumen sprzedaży w latach 2020 i 2019

J.mOd 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.Zmiana (ilość)
CiepłoTJ95629344218
Energia elektrycznaGWh10661092-26
produkcja własnaGWh860990-130
odsprzedażGWh206103103
Sprzedaż globalna w jednostkachTJ1340013275125

Sprzedaż ciepła w 2020 r. była wyższa w porównaniu do 2019 r. Wzrost wolumenu sprzedaży ciepła w 2020 r. o ponad 2% (218 TJ) spowodowany był korzystnymi warunkami pogodowymi oraz wzrostem mocy zamówionej przez nowych odbiorców.

Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 2020 r. o 2% (26 GWh). Spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej to efekt niższej produkcji własnej o 13% spowodowanej niższą dyspozycyjnością urządzeń w EC Czechnica z powodu remontu turbiny. Stabilizację sprzedaży energii elektrycznej zapewnił wolumen zakupionej i odsprzedanej energii elektrycznej.

Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 13 400 TJ (w tym 9 562 TJ przypada na ciepło) i osiągnęła poziom wyższy o 1% w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela. Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w latach 2020 i 2019

31 grudnia 2020 r.31 grudnia 2019 r.Zmiana (wartość)
 Wartość
(tys. zł)
Struktura
(%)
Wartość
(tys. zł)
Struktura
(%)
Ciepło417 03564371 8855945 150
Energia elektryczna223 86734244 68439-20 817
Certyfikaty3 94114 4661-525
Wsparcie wysokosprawnej kogeneracji gazowej1 131---1 131
Pozostałe5 44615 8461-400
Przychody ze sprzedaży produktów651 420100626 88110024 539

Wykres. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2020 r.